Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

WEXIM TRUCK s.r.o.

servis nákladných vozidiel

2029,44

30/10/2017

MažeTo, s.r.o.

akumulátory

220,00

31/10/2017

Alexander Fehér F E E R

betónové a železobetónové rúry

657,60

31/10/2017

EDUCO - CONSULT, s. r. o

seminár - cestovné náklady

90,00

31/10/2017

WELLNESS s.r.o.

ubytovanie

1238,96

02/11/2017

143

Safety Management s.r.o.

výkon bezpečnostného technika

350,00

02/11/2017

142

Safety Management s.r.o.

výkon technika PO

350,00

02/11/2017

Kovsmol, s.r.o.

profilová oceľ, plechy

174,60

03/11/2017

Minet Slovakia s.r.o.

internet

58,80

06/11/2017

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

dodávka plynu

9304,00

06/11/2017

ASKONY export - import, s.r.o. Krompachy

prenájom nehnuteľností

3240,00

07/11/2017

Michal Bindas - KOVO-ELEKTRO

betonárska oceľ

591,36

07/11/2017

L and L TRADING spol. s r.o.

vysokopecný cement

66,00

07/11/2017

Obecný úrad Vyšné Nemecké

čistenie cesty I/50

1400,00

07/11/2017

Alza.cz a.s.

batérie TLKR

302,40

15/11/2017

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

mýto

50,00

20/11/2017

EUROVIA SK, a.s.

asfaltový betón

16604,41

06/09/2017

LE CHEQUE DEJEUNER

stravné lístky

4154,50

08/09/2017

LE CHEQUE DEJEUNER

stravné lístky

5670,00

11/09/2017

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

5161,10

11/09/2017

ProCare, a.s.

lekárske prehliadky

1150,76

26/09/2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

refakturácia - ostatné náklady

1021,14

03/10/2017

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

4513,51

04/10/2017

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

4542,79

04/10/2017

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

1463,60

04/10/2017