Dátum zverejnenia: 09/08/2019
Číslo zmluvy: príloha č.1 a č.2 k dod. č.2 k Protokolu č.2 o zverení nehnuteľností do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy
Príloha