Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

1 389,78

04/05/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

5 070,39

04/05/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

4 780,24

04/05/2023

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

8 697,85

04/05/2023

Slovak Telekom, a. s.

telekomunikačné služby

1 002,40

04/05/2023

SMS a.s.

Most M7697 cez horský potok pred jazerom Úhorná-rekonštrukcia

36 580,39

04/05/2023

Mesto Sobrance

daň z nehnuteľností

2 406,63

04/05/2023

PETROLTRANS, a.s.

pohonné hmoty

433,74

05/05/2023

OAT spol. s r.o.

rekonštrukcia mosta M1269 cez potok za obcou Slanec

41 633,32

05/05/2023

K+K servis, s.r.o.

mostné provizórium IDR009 II/555 MI-V. Kapušany

5 475,90

09/05/2023

BITUNOVA spol. s r.o.

asfaltová emulzia

8 220,00

09/05/2023

BITUNOVA spol. s r.o.

asfaltová emulzia

3 279,78

09/05/2023

BITUNOVA spol. s r.o.

asfaltová emulzia

8 220,00

09/05/2023

KM Properties, a.s.

prenájom skladových priestorov

7 536,02

09/05/2023

SLOVEKO s.r.o.

úradné meranie náprav cestných vozidiel

1 170,00

09/05/2023

KABYS s.r.o.

odstránenie havaríjného stavu - únik vody

1 381,34

09/05/2023

FIRMONT s.r.o.

rekonštrukcia kotolne SNV

2 376,90

09/05/2023

Tempus – Trans s.r.o.

servis vozidla - spoluúčasť

85,57

09/05/2023

Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava

technická a emisná kontrola

306,12

10/05/2023

Stredná odborná škola informačných technológií

prenájom priestorov

3 616,57

10/05/2023

UNITRANS Trebišov s.r.o.

technická a emisná kontrola

277,20

10/05/2023

Váhoprojekt s.r.o.

dočasné dopravné značenie pre M5022 Závadka

1 176,00

10/05/2023

CHEMOLAK a.s.

farby a riedidlá

-281,97

11/05/2023

NYOS r.s.p. s.r.o.

čistenie cesty I/19

1 776,00

11/05/2023

SIAD Slovakia spol. s.r.o.

technický plyn - nájom

367,86

11/05/2023