Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Kontrakt JMV s.r.o.

likvidácia odpadu

132,00

29/01/2024

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

osobné ochranné pracovné prostriedky

34,44

29/01/2024

Autospol Vlasatý, s.r.o.

servis vozidla SEAT

258,33

29/01/2024

Autospol Vlasatý, s.r.o.

servis vozidla SEAT

252,79

30/01/2024

Alžbeta Elexová - REFLEX

kancelárske potreby

1 508,02

30/01/2024

Ing. Tomáš Dzurňák – DaD

čistiace a dezinfekčné prostriedky

926,52

30/01/2024

PT INŽINIERING, s.r.o.

návrh zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v križovatke III/3416 a III/3346 Čaňa

1 170,00

30/01/2024

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

elektronické stravné lístky

9,50

31/01/2024

OLEJ TRADE s.r.o.

špeciálne kvapaliny

388,80

31/01/2024

Ing. Tomáš Dzurňák – DaD

čistiace a dezinfekčné prostriedky

716,35

31/01/2024

UNITRANS Trebišov s.r.o.

technická a emisná kontrola

176,40

31/01/2024

UNITRANS Trebišov s.r.o.

technická a emisná kontrola

327,60

31/01/2024

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

elektronické stravné lístky

8,87

31/01/2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

zrážková voda

1 825,73

31/01/2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

zrážková voda

2 519,01

31/01/2024

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

elektronické stravné lístky

49,73

31/01/2024

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

elektronické stravné lístky

925,39

31/01/2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

zrážková voda

1 646,87

01/02/2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

vodné stočné

337,62

01/02/2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

zrážková voda

3 063,19

01/02/2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

zrážková voda

2 986,98

01/02/2024

Autospol Vlasatý, s.r.o.

servis vozidla SEAT

251,81

01/02/2024

Autospol Vlasatý, s.r.o.

servis vozidla SEAT

252,87

01/02/2024

WEXIM TRUCK s.r.o.

nevyhnutný servis vozidla

1 553,71

01/02/2024

AQUA PRO EUROPE, a.s.

prenájom dávkovača vody

295,20

01/02/2024