Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

251,35

14/07/2021

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

nespotrebované poistné

-33,48

28/06/2021

ELIT SLOVAKIA s.r.o.

náhradné diely

-11,12

01/06/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

náhradné diely

970,56

22/06/2021

ROST Group s.r.o.

preprava nakladača

558,00

23/06/2021

Alžbeta Elexová - REFLEX

hygienické potreby

1 154,40

23/06/2021

Alžbeta Elexová - REFLEX

kancelárske potreby

602,45

23/06/2021

STROJSTAV Prešov s.r.o.

diagnostika STPC

3 030,00

24/06/2021

BITUNOVA spol. s r.o.

asfaltová emulzia

9 244,62

24/06/2021

BITUNOVA spol. s r.o.

asfaltová emulzia

1 848,00

24/06/2021

Kamionshop SK, s.r.o.

pracovné svetlo LED

1 490,40

28/06/2021

STRABAG s.r.o.

asfaltová zmes

1 965,01

28/06/2021

PRIM-EKO, s.r.o.

likvidácia odpadu

313,92

28/06/2021

SLOVNAFT a.s.

oleje a mazivá

183,30

28/06/2021

Tempus - Car, s.r.o.

servis vozidla Dacia

536,18

28/06/2021

JUDr. Mária Bíla súdna exekútorka

trovy exekúcie

59,30

28/06/2021

Nezábudka, s.r.o.

silón do kosačiek

316,80

28/06/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

náhradné diely

178,80

30/06/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

náhradné diely

549,80

30/06/2021

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

náhradné diely

79,00

01/07/2021

Montrúr s.r.o. Košice

pneuservisné práce

9,24

07/07/2021

Montrúr s.r.o. Košice

pneuservisné práce

30,00

07/07/2021

ADACOM progatec s.r.o.

náhradné diely

1 243,57

08/07/2021

imvia - ENGINEERING s.r.o.

stavebný dozor ID-R001 II/547

17 791,86

12/07/2021

ASKONY export - import, s.r.o. Krompachy

refakturácia energií

189,07

13/07/2021