Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Tempus – Trans s.r.o.

servis vozidla TATRA

414,18

12/05/2023

STRABAG s.r.o.

eliminácia bezpeč. rizík kopec Úhorná

248 058,44

12/05/2023

EUROVIA SK, a.s.

rekonštrukcia M368 cez Remetský potok

42 112,44

12/05/2023

EUROVIA SK, a.s.

rekonštrukcia M6860 Z. Šírava

35 633,83

12/05/2023

DEKRA Slovensko s.r.o.

technická a emisná kontrola

178,50

15/05/2023

Tempus – Trans s.r.o.

prenájom vozidiel

213 056,09

15/05/2023

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

náhradné diely

259,00

15/05/2023

LeasePlan Slovakia, s.r.o.

operatívny leasing

18 154,22

16/05/2023

ZPA KŘIŽÍK, a.s.

geometrický plán Úsek EuroVelo

69 480,00

17/05/2023

Ing. Veronika Uličná GEOMERA

situácia záberu pozemkov

300,00

18/05/2023

IZOLEX Bau s.r.o.

rekonštrukcia M3219 za obcou Mokrance

42 072,78

18/05/2023

CHEMOLAK a.s.

farby a riedidlá

281,97

19/05/2023

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

EPI právny systém

1 158,80

24/05/2023

Právne oddelenie SCKSK

trovy exekucie

72,00

24/05/2023

VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o.

online knižnica

358,80

24/05/2023

Nakladateľstvo FORUM s.r.o., organizačná zložka

seminár

154,80

29/05/2023

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

mýto

100,00

02/06/2023

Slovak Telekom, a. s.

poplatok za vyjadrenie

16,00

02/06/2023

Slovak Telekom, a. s.

poplatok za vyjadrenie

16,00

02/06/2023

Obec Dedinky

daň z ubytovania

19,00

04/05/2023

Mesto Veľké Kapušany

daň z nehnuteľností

151,22

04/04/2023

Mesto Moldava nad Bodvou

daň z nehnuteľností

1 214,85

27/03/2023

Mesto Rožňava

poplatok za komunálny odpad

2 625,81

02/05/2023

RUPKKI, s.r.o.

internet

35,55

03/05/2023

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

povinné zmluvné poistenie

-14,71

03/05/2023