Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Orange Slovensko, a.s.

poplatky GPS

1 895,58

06/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

284,42

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

570,00

09/05/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

232,87

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

673,86

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

155,18

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

128,35

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

52,94

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

120,46

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

825,16

10/06/2024

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

172,16

10/06/2024

Orange Slovensko, a.s.

internet Moldava

198,00

04/06/2024

ANTIK Telecom s.r.o.

internet

492,73

05/06/2024

free-zona s.r.o.

internet Dobš. Maša

22,74

04/06/2024

free-zona s.r.o.

internet Rožňava

34,90

05/06/2024

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

povinné zmluvné poistenie

23,41

31/05/2024

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

nespotrebované mýto

-82,98

09/04/2024

Obec Rochovce

daň z nehnuteľností

2,78

02/05/2024

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

elektronické stravné lístky

1 436,94

03/05/2024

Obec Spišské Tomášovce

poplatok za komunálny odpad

27,00

03/05/2024

Obec Čaňa

daň z nehnuteľností

288,31

03/05/2024

Obec Čaňa

poplatok za komunálny odpad

316,22

03/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

8 671,61

06/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

13 234,85

06/05/2024

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

887,96

06/05/2024