Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

mýto

100,00

21/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

204,98

08/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

174,62

08/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

473,10

08/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

89,77

09/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

59,30

09/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

54,78

09/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

85,74

08/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

684,38

08/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

70,79

08/07/2021

Východoslovenská energetika, a.s.

dodávka elektriny

109,44

08/07/2021

netIQ, s.r.o.

internet Krompachy

33,16

06/07/2021

Dopravoprojekt a.s.

PD. dočasné dopravné značenie - M4356 - Stretava

4 056,00

18/06/2021

PLUTKO s.r.o.

dopravné značky

19 457,40

18/06/2021

PLUTKO s.r.o.

bahenné koše

10 426,50

18/06/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

7 879,70

18/06/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

3 555,10

18/06/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

764,88

18/06/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

5 062,41

18/06/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

7 545,90

18/06/2021

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

8 001,28

18/06/2021

CORA GEO, s.r.o.

prevádzka softvéru DIS, GIS

7 296,00

21/06/2021

VLan s.r.o.

kalibrácia

288,00

22/06/2021

MIVA spol. s r.o.

plastové rúry

10 307,54

22/06/2021

MK TRAKTOR s.r.o.

servis kosačky

882,82

24/06/2021