Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

21/01/2021

07/01/2021/SCKSK

WEXIM TRUCK s.r.o.

v texte

zobraziť

20/01/2021

dod. č.2 k NZ 99/07/2018/SNV

Anton Grigliak a Eva Grigliaková

v texte

zobraziť

19/01/2021

05/01/2021/SCKSK

EUROVIA SK, a.s.

v texte

zobraziť

19/01/2021

242/12/2020/SNV

Nezábudka, s.r.o.

v texte

zobraziť

14/01/2021

dod. č.8 k Protokolu č.4 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

14/01/2021

03/01/2021/SCKSK

KASON, s.r.o.

v texte

zobraziť

13/01/2021

253/12/2020/MO

ROADS, s.r.o.

v texte

zobraziť

07/01/2021

dohoda o prevode tč

Orange Slovensko a.s.

v texte

zobraziť

07/01/2021

dod.č.1 k ZOD 150/08/2020/TV

VÁHOSTAV-SK, a.s. VHS – Asfalty, s.r.o.

v texte

zobraziť

07/01/2021

dod.č.1 k ZOD 149/08/2020/MO

VÁHOSTAV-SK, a.s. VHS – Asfalty, s.r.o.

v texte

zobraziť

07/01/2021

dod.č.1 k ZOD 216/11/2020/MO

VÁHOSTAV- SK, a. s.

v texte

zobraziť

07/01/2021

1246/11/2020/KE

ERANET, s. r. o.

v texte

zobraziť

07/01/2021

241/12/2020/TV

VT-HADICE & PLAST s.r.o.

v texte

zobraziť

07/01/2021

240/12/2020/RV

VT-HADICE & PLAST s.r.o.

v texte

zobraziť

07/01/2021

239/12/2020/MI

VT-HADICE & PLAST s.r.o.

v texte

zobraziť

07/01/2021

238/12/2020/MO

VT-HADICE & PLAST s.r.o.

v texte

zobraziť

31/12/2020

Kolektívna zmluva na rok 2021

Rada predsedov ZO IOZ pri SCKSK

v texte

zobraziť

31/12/2020

256/12/2020/RV

DASS s.r.o.

v texte

zobraziť

23/12/2020

dod.č.7 k zmluve HVPS

Orange Slovensko a.s.

v texte

zobraziť

22/12/2020

254/12/2020/SCKSK

MINEGIS s.r.o.

v texte

zobraziť

18/12/2020

dod. č.10 k Protokolu č.2 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

18/12/2020

246/12/2020/SCKSK

MACO, s.r.o.

v texte

zobraziť

17/12/2020

252/12/2020/MO

Štefan Nagy - FAN – AUTO

v texte

zobraziť

17/12/2020

251/12/2020/SCKSK

Štefan Nagy - FAN – AUTO

v texte

zobraziť

16/12/2020

244/12/2020/SCKSK

Slovakia Trend Export-Import, s.r.o.

v texte

zobraziť